smok กรุ๊ปศึกษาเล่าเรียนที่แตกต่างสามกรุ๊ปมีดังต่อแต่นี้ไป: (1) การ
smok

กรุ๊ปศึกษาเล่าเรียนที่แตกต่างสามกรุ๊ป smok มีดังต่อแต่นี้ไป: (1) การสูบยาสูบแล้วก็สูดกลิ่นเข้าไปในปอด (Cig) (Philip & Morris, New York, USA); (2) การสูบไอยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีนิวัวติเตียนน (ECig (+))

(DIPSE, eGo-T CE4 vaporizer (รุ่นลำดับที่สาม), smok SSR Produkt GmbH & Co KG, Oldenburg, เยอรมนี, 3.3 โวลต์, 1.5 โอห์มแล้วก็ 7.26 วัตต์; 24 นิโคตินมิลลิกรัม/มิลลิลิตร, โพรพิลีนไกลคอล 55% รวมทั้งกลีเซอรีน 35%, รสยาสูบ); รวมทั้ง (3) การสูบไอยาสูบกระแสไฟฟ้าที่ไม่มีนิโคติน (ECig (–)) (นิโคติน 0 มิ

ลลิกรัม/มิลลิลิตร, โพรพิลีนไกลคอล 55% และก็กลีเซอรีน 35% รสยาสูบ) อีกทั้งผู้ศึกษาวิจัยแล้วก็ผู้เข้าร่วมการศึกษาทำการค้นคว้าและวิจัยต่างตาบอด (กล่าวอีกนัยหนึ่ง ทั้งสองไม่เคยทราบประเภทของของเหลวที่ใช้) ผู้เข้าร่วมถูกขอให้ดูดบุหรี่แล้วก็หายใจเข้าปอด ในระหว่างการเรียนรู้ ผู้ดูดบุหรี่ที่ไม่มีประสบการณ์สำหรับในการใช้ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการเสนอแนะให้รู้จักกับการสูบไอและก็ฝึกซ้อมให้ใช้ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์โดยผู้ใช้ยาสูบกระแสไฟฟ้าที่มีประสบการณ์ ผู้เข้าร่วมทุกคนจำเป็นต้องดูดบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ขั้นต่ำหนึ่งครั้งทุกๆ30 วินาทีตรงเวลา 10 ครั้งตามงานพิมพ์ต่างๆ19ทุกพัฟจำต้องใช้เวลา 4 วินาทีในการค้นคว้านี้ ผู้เข้าร่วมแต่ละคนจำเป็นต้องประพฤติตามข้อตกลงทั้งยังสามข้อก็เลยจะเสร็จสมบูรณ์การเรียนรู้รวมทั้งพินิจพิจารณา
โดยปกติ การประเมินจะเริ่มขึ้นอย่างต่ำ 30 นาทีก่อนดูดไอหรือดูดบุหรี่ วัดความดันเลือดโดย Mobil-O-Graph® (IEM, Stollberg, Germany) 20 – 22ทุกๆ5 นาที แล้วก็ด้วยเครื่องตวงความดันเลือดแบบเดิม (Omron MIT Elite Plus®; Omron, Kyoto, Japan) ทุกๆ15 นาที การประมาณหยุดไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงข้างหลังการใช้ การประเมินอีกทั้งสามถูกปฏิบัติการในเวลาเดียวกันของวันเพื่อหลบหลีกความเคลื่อนไหวสาเหตุจากจังหวะของ circadian

การประมาณความดันเลือดส่วนปลายรวมทั้งศูนย์กลางรวมทั้งความฝืดของเส้นโลหิต
การประมาณความดันเลือดด้วยพารามิเตอร์เพิ่มอีกได้ปฏิบัติงานด้วย Mobil-O-Graph ที่ได้รับการตรวจดูแล้ว (โปรแกรมคอมพิวเตอร์เวอร์ชัน HMS CS 4.2; IEM) ซึ่งช่วยทำให้สามารถบันทึกค่าความดันจากศูนย์กลางรวมทั้งพารามิเตอร์ความแข็งแรงของเส้นเลือดแดงขณะส่งสัญญาณได้ 20 , 21 , 23โดยสรุป Mobil-O-Graph ใช้แนวทางออสสิลโลเมทริกร่วมกับเครื่องตวงความดันเลือดแบบมาตรฐานที่ arteria brachialis 20ความดันเลือดซิสโตลิกศูนย์กลางถูกระบุจากรูปคลื่นแขน บันทึกด้วยผ้าพันแขนที่ระดับความดันเลือดไดแอสโตลิกแล้วก็ประเมินผลด้วยฟังก์ชันการถ่ายโอน ARCSolver โดยใช้รูปคลื่นกึ่งกลางที่ได้รับมา การวิเคราะห์รูปคลื่นพัลส์จะปฏิบัติการรวมทั้งความเร็วคลื่นพัลส์ (PWV) ดรรชนีการเสริม (AIx) แล้วก็แรงกดดันการเสริมจะถูกคาดคะเน21 , 22เริ่มวัด 30 นาทีก่อนดูดบุหรี่หรือดูดไอในท่านั่ง ฉะนั้น ค่าถัวเฉลี่ยของเส้นฐานก็เลยคำนวณจากการประเมินสามครั้งทุกๆ5 นาทีโดยตรงก่อนที่จะมีการดูดบุหรี่หรือการสูบไอ ค่าเฉลี่ยกลุ่มนี้ถูกใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับเพื่อการพินิจพิจารณาทางสถิติ…